Contact

Neem gerust contact met ons op, of vul het onderstaande contactformulier in en selecteer de optie die het beste bij uw situatie past.

Vocus Onderwijs - Filip van Kampen
Tel: +31 (0)76 204 53 45
E-mail: filip@wijzijnvocus.nl

Bedankt! We hebben uw bericht ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt! We hebben uw bericht ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt! We hebben uw bericht ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het versturen van uw bericht.
Bedankt! We hebben uw bericht ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.

Privacy Policy

Vocus Onderwijs (vof), gevestigd aan Everdenberg 6
4902 TT Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://wijzijnvocus.nl
Everdenberg 6
4902 TT Oosterhout
+31624248867

Filip van Kampen is de Functionaris Gegevensbescherming van Vocus vakkundig bijspijkeren Hij/zij is te bereiken via filip@wijzijnvocus.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Vocus vakkundig bijspijkeren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Functie
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vocus vakkundig bijspijkeren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar (leerling informatie)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via filip@wijzijnvocus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vocus vakkundig bijspijkeren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Vocus vakkundig bijspijkeren neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vocus vakkundig bijspijkeren) tussen zit. Vocus vakkundig bijspijkeren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Monday.com (Project management tool)
  • Google Drive
  • Gmail


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vocus vakkundig bijspijkeren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Scholen waarmee wordt samengewerkt: Tot 24 maanden na einde samenwerking
  • Scholen die contact hebben opgenomen via contactformulier: tot 24 maanden na ontvangst gegevens
  • Leerlingen en ouders: tot 24 maanden na laatste contactmoment. 
  • Docenten waarmee wordt samengewerkt: Tot 24 maanden na einde samenwerking
  • Docenten die contact hebben opgenomen via contactformulier: tot 24 maanden na ontvangst gegevens

Vocus vakkundig bijspijkeren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vocus vakkundig bijspijkeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vocus vakkundig bijspijkeren deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vocus vakkundig bijspijkeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vocus vakkundig bijspijkeren jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vocus vakkundig bijspijkeren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vocus vakkundig bijspijkeren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar filip@wijzijnvocus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vocus vakkundig bijspijkeren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vocus vakkundig bijspijkeren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via filip@wijzijnvocus.nl